Poradnia Lekarza Rodzinnego
  "Zdrowa Rodzina"

ul. Wapowskiego 2 lokal nr 3
  20 - 491 Lublin
tel. 81 45-05-825
fax. 81 45-05-825
poradnia@poradniazdrowarodzina.pl

Poradnia czynna:
od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 18.00

 

Cennik usług

W naszej placówce są realizowane świadczenia medyczne wymienione w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 210.2135.2004) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 139.1139.2009)  na podstawie kontraktu z NFZ są one bezpłatne.

Cennik dla osób nieubezpieczonych: 

Gabinet zabiegowy

1. iniekcja i.m. lub s.c. 10 zł
2. iniekcja i.v. 15 zł
3. iniekcja - szczepienie 10 zł
4. opatrunek 15 zł
5. oznaczenie glukozy - test paskowy 8 zł
6. pomiar RR 3 zł
7. badanie EKG bez opisu 10 zł 
8. badanie EKG z opisem 30 zł
9. wizyta pielęgniarki środowiskowej w domu pacjenta 20 zł
10. zabieg pielęgniarski w domu pacjenta  20 - 50 zł
11. badania diagnostyczne

 wg cennika laboratorium + 3 zł za pobranie

     

Poradnia POZ 

 1. porada lekarska w poradni 50 zł
 2. porada lekarska w domu pacjenta 70 zł
 3. wydanie zaświadczenia 15 zł
 4. wydanie zaświadczenia na wniosek pacjenta dla ZUS i KRUS 70 zł
 5. badanie i orzeczenie dla celów sanitarnych z wpisem do książeczki 25 zł
 6. kwalifikacja do szczepienia 20 zł
 7. badanie kandydatów na kierowców

200 zł

8. wydruk dokumentacji medycznej - 1 strona  0,70 zł

 

  

przychodnia osiedle nakowskich
Poradnia Lekarza Rodzinnego
"Zdrowa Rodzina"
ul. Wapowskiego 2 lok. 3
20-491 Lublin
tel./ fax. 81 45-05-825
NIP 712-27-98-735
REGON 061486067

E-mail: poradnia@poradniazdrowarodzina.pl

 

 

Wykonanie i CMS: ENITEO.PL