Poradnia Lekarza Rodzinnego
  "Zdrowa Rodzina"

ul. Wapowskiego 2 lokal nr 3
  20 - 491 Lublin
tel. 81 45-05-825
fax. 81 45-05-825
poradnia@poradniazdrowarodzina.pl

Poradnia czynna:
od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 18.00

 

Opieka nocna

 

W godzinach nocnych oraz w soboty, niedziele i święta dyżur pełnią:

 
Ośrodek Medyczny DMP Sp. z o.o.

ul. Projektowa 5 

     tel. (81) 710-56-80
    www.omdmp.lublin.pl


NZOZ Galen

- ul. Biernackiego 9  przy Woj. Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Bożego

       20-089 Lublin

       tel. 666-59-54-12

- ul. Wapowskiego 2 lokal 3  (na terenie Poradni Lekarza Rodzinnego ,,Zdrowa rodzina")

       20-491 Lublin

       tel. 81 45-05-825


NZOZ LUNA MED

- al. Racławickie 23

       20-049 Lublin

      tel.81 718-36-29

www.lunamed.com.pl

 

NZOZ b.d.m. Uni - Med 

ul. Abramowicka 2

     20 - 442 Lublin

     tel. 81 747 34 83

W razie: wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania zagrażającego życiu

TELEFONY ALARMOWE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO:
tel. 999 i 112

przychodnia osiedle nakowskich
Poradnia Lekarza Rodzinnego
"Zdrowa Rodzina"
ul. Wapowskiego 2 lok. 3
20-491 Lublin
tel./ fax. 81 45-05-825
NIP 712-27-98-735
REGON 061486067

E-mail: poradnia@poradniazdrowarodzina.pl

 

 

Projektowanie stron Kraków

projektowanie stron WWW