Poradnia Lekarza Rodzinnego
  "Zdrowa Rodzina"

ul. Wapowskiego 2 lokal nr 3
  20 - 491 Lublin
tel. 81 45-05-825
fax. 81 45-05-825
poradnia@poradniazdrowarodzina.pl

Poradnia czynna:
od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 18.00

 

Programy profilaktyczne

W naszej poradni realizujemy:


Bezpłatne programy profilaktyczne:


- program profilaktyki chorób układu krążenia

Program ten kierowany jest do osób, które w tym roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50, 55 lat i są obciążone czynnikami ryzyka takimi jak palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi czy zaburzenia gospodarki lipidowej. 
Obejmuje także osoby, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK także u innych świadczeniodawców.
Pamiętajmy o tym, że choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie.

- program profilaktyki gruźlicy

Program adresowany jest do osób dorosłych, nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym - w szczególności: osób, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub osób, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny.


W każdym roku prowadzimy także szczepienia profilaktyczne (bezpłatne) finansowane przez Urząd Miasta Lublin.
W 2016 r. były to następujące szczepienia:
- przeciwko pneumokokom
- przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), który odgrywa kluczową rolę w powstawaniu raka szyjki macicy
- przeciwko grypie bezpłatnie dla osób po 65 roku życia zameldowanych na terenie Lublina


Serdecznie zapraszamy.


 

przychodnia osiedle nakowskich
Poradnia Lekarza Rodzinnego
"Zdrowa Rodzina"
ul. Wapowskiego 2 lok. 3
20-491 Lublin
tel./ fax. 81 45-05-825
NIP 712-27-98-735
REGON 061486067

E-mail: poradnia@poradniazdrowarodzina.pl

 

 

Wykonanie i CMS: ENITEO.PL